ปรเมศวร์ มินศิริ

ปรเมศวร์ มินศิริ

ผู้บริหารเว็บไซต์ Kapook.com กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด และ ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของวงการสื่ออินเทอร์เน็ตในเมืองไทยมากว่า 20 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านดิจิตัลมีเดียดีไซน์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ดาวน์โหลด CV

เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย 
มีผู้เข้าชมมากกว่า 25 ล้านคนต่อเดือน เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของทีมงานบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมภาษณ์

โซเชียลมีเดีย

เล่นทวิตเตอร์มานานกว่า 12 ปี ตั้งแต่ในยุคแรกๆ และมีผู้ติดตามมากกว่า 142,000 คน

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรรมการประเมินผล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ
 • กรรมการกำกับทิศทางแผนงานภัยพิบัติ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • อนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กสทช.
 • กรรมการตัวแทนจากภาคประชาชน ในคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย(คชอ.)
 • ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม Thaiflood.com
 • กรรมาธิการวิสามัญ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 • อนุกรรมการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 
 • ที่ปรึกษา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKPark)
 • นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • สร้างเว็บไซต์ Sanook.com ในปี 1998

Lifelong Learning Journey

Certificate Name From Issued Date Credential URLs
Viral Marketing and How to Craft Contagious Content Wharton Online November 2020 Credential
Startup School Certification Y Combinator October 2020 Credential
Certified ISO 27001 ISMS Lead Implementer International Board for IT Governance Qualifications (IBITGQ) July 2020 Credential
Facebook Certified Creative Strategy Professional Facebook July 2020 Credential
Epidemiology in Public Health Practice Specialization Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health April 2020 Credential
Oxford Fintech Programme University of Oxford November 2019 Credential
Digital Strategies for Business Columbia Business School October 2019 Credential
Effective Online Course Design University of Oxford, 
Department for Continuing Education
October 2019 Credential
Data Science and Big Data Analytics: 
Making Data-Driven Decisions
Massachusetts Institute of Technology March 2019 Credential
Blockchain Technologies: 
Business Innovation and Application
MIT Sloan Executive Education February 2019 Credential
Project Management: Technical Projects LinkedIn October 2018 Credential
High-Impact Business Writing University of California, Irvine July 2018 Credential
Learning How to Learn: 
Powerful mental tools to help you master tough subjects
University of San Diego June 2018 Credential
Digital Transformation The Boston Consulting Group (BCG) April 2018 Credential
Requirements Engineering: 
Secure Software Specifications
University of Colorado April 2018 Credential
Mobile Sites Certification Google March 2018 Credential
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม.)
สถาบันพระปกเกล้า July 2012 Credential
หลักสูตรนิติกรประจำบริษัท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Jul 2003 Credential
วุฒิบัตรหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย October 1995 Credential

 Awards and Recognition 

 • รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ผลงานโดดเด่นด้าน Social ประเภทบุคคลทั่วไป ในปี 2554 โดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) มอบแก่นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์ www.thaiflood.com
 • รางวัลเว็บไซต์จิตอาสายอดนิยมอันดับ ๑ www.thaiflood.com มอบโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ปี 2555 สาขาจิตอาสา (ช่วยเหลือน้ำท่วม) โดยเครือเนชั่นมัลติมีเดีย 
 • Microsoft IT Hero 2008 by Microsoft Corporation USA. 
 • MAI executive award 2005 by Market of Alternative Investment
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

Every design is a solution to a problem.