ประมุขของประเทศ

YouTube Preview Image

ประเด็นเรื่อง “ประมุขของประเทศ” ในฐานะนายกรัฐมนตรี เริ่มเป็นที่ถกเถียงกันช่วงนี้ จากการแถลงข่าวของคุณธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

 

ลองมาดูกันตามข้อเท็จจริง ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบรัฐสภา ประมุขแห่งรัฐ (Head of State) ในประเทศไทยคือพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารประเทศ แต่เป็นรัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร รัฐบาลไม่ได้อยู่ใต่้อำนาจของประมุขแห่งรัฐ แต่อยู่ใต้อำนาจของสภานิติบัญญัติ (รัฐสภา) ซึ่งมีประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนี้ยังมีอำนาจตุลาการซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประมุขฝ่ายตุลาการ

s4-05

อำนาจอธิปไตยจึงมีสามประมุขเป็นใหญ่ คือ ประมุขฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี), ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ (ประธานรัฐสภา) และประมุขฝ่ายตุลาการ (ประธานศาลฎีกา)

ประมุขแห่งรัฐ หรือ ราชอาณาจักรไทย คือพระมหากษัตริย์

ล่าสุดทางคุณธาริตบอกว่า คำว่าประมุขของประเทศคือศัพท์รัฐศาสตร์ ไม่ได้หมายถึงประมุขแห่งรัฐ ใครปูดข่าวนี้เป็นพวกมีอคตินะครับ เจ้านายยย